Regulamin zamieszczania anonsów w Portalu www.53x.pl


1. Portal 53x.pl, zwany dalej Portalem, przeznaczony jest tylko i wyłącznie dla osób, które ukończyły 18. rok życia.
2. Chcąc umieścić w Portalu swój anons, Zlecający potwierdza, że dysponuje wszelkimi prawami do materiałów zdjęciowych zawartych w anonsie oraz wyraża zgodę na prezentację przez Portal 53x.pl przekazanych drogą elektroniczną danych w sieci Internet oraz wykorzystanie ich w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r. nr 133, poz. 883). Za szkody wynikające z naruszenia praw osób trzecich do materiału umieszczonego w anonsie, jak również w przypadku podania danych kontaktowych osób trzecich, odpowiada wyłącznie Zlecający, który zobowiązany jest również do zwrotu ewentualnych kosztów poniesionych przez właścicieli i administratorów Portalu w związku z dochodzeniem prawnym.
3. Zlecający zobowiązuje się nie zamieszczać treści naruszających prawa polskiego i Unii Europejskiej. Właściciele i administratorzy Portalu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za treść anonsów oraz materiały do nich dołączone.
4. Zabrania się zamieszczania w anonsach reklam jakichkolwiek serwisów internetowych.
5. W przypadku podania przez Zgłaszającego nieprawdziwych danych, w szczególności danych kontaktowych, zdjęć przedstawiających inne osoby niż te, których anons ma być prezentowany w Portalu, jak również nieprawdziwych innych danych, administratorzy Portalu mają prawo natychmiast usunąć anons z Portalu.
6. Administratorzy Portalu zastrzegają sobie prawo do odmowy zamieszczenia anonsu bez podania przyczyny, jak również do weryfikacji telefonicznej wybranych anonsów.
7. Administratorzy Portalu zastrzegają sobie prawo zablokowania adresu IP i poczty e-mail osoby łamiącej postanowienia niniejszego Regulaminu.
8. Administratorzy Portalu zastrzegają sobie prawo do ortograficznej i interpunkcyjnej korekty treści anonsu, nie wpływającej na zawartość merytoryczną prezentowanych treści.
9. Informacje zawarte w treści anonsu mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksy cywilnego.
10. Anonse umieszczane są w Portalu bezpłatnie.
11. Użytkownik rejestrując się w Portalu wyraża zgodę na otrzymywanie informacju marketingowych oraz związanych z działaniem Portalu na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji.
12. Portal zastrzega sobie prawo do umieszczenia logo lub adresu Portalu w wybranych lub wszystkich zdjęciach prezentowanych w anonsie.
13. Treść anonsu może być w języku polskim, niemieckim lub angielskim.
14. Właściciele i administratorzy Portalu nie ponoszą odpowiedzialności za przerwy w działaniu Portalu powstałe z przyczyn niezależnych od Portalu lub wynikłe z prowadzonych prac konserwacyjnych oraz za skutki zamieszczenia ogłoszenia przez osoby trzecie w czyimś imieniu.
15. Portal jest wyłącznie pośrednikiem internetowym w nawiązywaniu znajomości i nie odpowiada za sprawy sporne wynikłe z zapoznania się osób za jego pośrednictwem.
16. Aktualna wersja niniejszego Regulaminu publikowana jest na stronach internetowych www.53x.pl/regulamin.html.
17. Rejestracja w Portalu oraz każdorazowe umieszczenie anonsu w Portalu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień aktualnej na dzień umieszczenia anonsu wersji Regulaminu.